BØRN OG MOTORIK

Har dit barn
• Svært ved fin – og grovmotorik
• Kluntet eller forsigtig?
• Urolig, koncentrationsproblemer, rastløs?
• Trivsel- og indlærings problemer?baby
• Klager over ryggener og/eller hovedpine? Forstoppelse?
• Tale problemer?

 

En forudsætning for at din baby og barnet kan være tilpas, rolig og have lyst til at udforske verden, er blandt andet at barnet har fri bevægelighed i sine led og afspændt i sit væv. Balance og ro i kroppen er central, derved bliver kvaliteten af barnets motorik og bevægelighed udviklet uforstyrret.

Hvorfor? Der kan være flere årsager til at et barn har nogen af ovenstående problemer.

Efter en hård fødsel kan barnet ofte have spændinger i kroppen. Ubehandlede spændinger fra spæd, kan betyde at barnet kompensere for fejlstillinger, hvilket kan give dårlig kvalitet af bevægelser, motorik, oplevelser fra sanseapparatet og blandt andet udvikle ovenstående symptomer når de bliver ældre. I værste tilfælde adfærds- og trivsels problemer.

Undersøgelsen og behandling hos DSC_0354Fys-kranio er grundig og skånsom for barnet. Det foregår børnevenligt og der tages altid hensyn til barnets ressourcer så det bliver en positivt oplevelse for både barn og forældre. Alt efter barnet reationer, kan undersøgelse og behandling blive flydende under besøget. Der vil være

The laboratory technician and also the clinical lab representative have an chance to create a great deal more efficient use with the electronic laboratory reports available. Although the report itself may be self-explanatory, the paragraphs of the report require a write my essay great deal of focus and comprehension so as to become effective. This article gives some tips for beginning a lab lab report writing process.

vejledning til forældre i den daglige omgang med barnet, for at stimulere barnets motorik- og sanseintegration bedst muligt. Det har stor betydning for hele barnets udvikling, indlæring og velvære generelt. Søg hjælp hos egen læge, sundhedsplejersken eller eventuel din behandler FYS-KRANIO hvis du er i tvivl.