Børn og motorik

Har dit barn
• Svært ved fin – og grovmotorik
• Balance problemer, falder ofte?
• Trivsel- og indlærings problemer?
• Klager over ryggener og/eller hovedpine?
• Koncentrations problemer?
• Forstoppelse?
• Taleproblemer?
• Opleves som hyperaktiv eller rastløs?

En forudsætning for at din baby og barnet kan være tilpas, rolig og have lyst til at udforske verden, er blandt andet at barnet har fri bevægelighed i sine led og afspændt i sit væv. Balance og ro i kroppen er central, derved bliver kvaliteten af barnets motorik og bevægelighed udviklet uforstyrret.

Hvorfor? Der kan være flere årsager til at et barn har nogen af ovenstående problemer.

Efter en hård fødsel kan barnet ofte have spændinger i kroppen. Ubehandlede spændinger fra spæd, kan betyde at barnet kompensere for fejlstillinger, hvilket kan give dårlig kvalitet af bevægelser, motorik, oplevelser fra sanseapperatet og blandt andet udvikle ovenstående symptomer når de bliver ældre. I værste tilfælde adfærds- og trivsels problemer.

Behandling hos Fys-kranio laves en grundig undersøgelse af barnets bevægelighed, motorik og sanseintegration, herudfra laves en vurdering som i samarbejde med forældrene bliver brugt til at nå det ønskede mål for behandlingen.

Ved en smertefri behandling af muskler og væv kan disse symptomerne ofte bedres eller helt forsvinde. Derudover vil vejledning til forældre i den daglige omgang med barnet samt i optræning af motorikken og sanseintegration, have stor betydning for barnet udvikling og velvære

Søg hjælp hos egen læge, sundhedsplejersken eller eventuel din behandler fys-kranio, hvis du er i tvivl.